Mua Bán Thời Trang

Quần áo giá sỉ,Giày dép giá sỉ

Tổng quan cần biết về kế toán

1. Bản chất của ngành kế toán

Tham khảo: dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán là làm những công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật cũng như thời gian lao động

Có thể nhận thấy qua định nghĩa trên, để theo dõi và đo lường kết quả hoạt động đơn vị, cung cấp thông tin tài chính cần thiết cho việc ra quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin, kế toán thực hiện một quá trình gồm có 3 hoạt động: thu thập, xử lý và cung cấp thông tin.

2. Phân loại kế toán
Nếu căn cứ vào đối tượng cung cấp thông tin, kế toán gồm có 2 loại:
– Kế toán tài chính: cung cấp thông tin cho tất cả các đối tượng. Kế toán tài chính phải tuân theo quy định và chuẩn mực kế toán
– Kế toán quản trị: cung cấp thông tin cho nội bộ đơn vị để ra các quyết định nội bộ. Kế toán quản trị không tuân theo quy định và chuẩn mực

Nếu căn cứ vào hình thức sở hữu, kế toán được chia làm 2 loại:

Tìm hiểu: dịch vụ kế toán quận 5
– Kế toán tư: Kế toán ở các đơn vị, tổ chức được thành lập hướng đến mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Ví dụ như kế toán doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần…
– Kế toán công: Kế toán ở các đơn vị công, các đơn vị tổ chức được thành lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công cho xã hội mà không hướng đến việc tìm kiếm lợi nhuận.


0 nhận xét trong bài "Tổng quan cần biết về kế toán "

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì